POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW HAMMER MEDIA

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem (regulamin serwisu) (Polityka Prywatności).

Wyrazom niezdefiniowanym poniżej inaczej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem (regulamin serwisu).

Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ("OODO”) jest Usługodawca, tj.: przedsiębiorca Hammer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000588992 NIP: 6751527886. Powyższe nie dotyczy danych i treści wprowadzanych przez użytkowników za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Facebook Connect), gdzie administratorem danych są wyłącznie poszczególne media społecznościowe.

Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Użytkowników przewidzianych Ustawą OODO.

§ 2.
ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH

Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:
w celu Rejestracji w Serwisie;
w celu sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Serwisie
w celu publikacji Treści oraz rejestracji Konta – login i e-mail, hasło albo dane konta Facebook lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Użytkownikiem.
Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Użytkownika lub Konta Twórcy.
Dane osobowe użytkowników zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Użytkownika 
obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności
ewentualnego dochodzenia roszczeń,
wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą,
otrzymywania informacji handlowej,
informacji wysyłanych okresowo przez przez Usługodawcę; informacje te mogą przyjąć formę tzw. “Push-Notifications”, wiadomości e-mail wysyłanych do urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika na potrzeby korzystania z serwisu, w szczególności, choć nie wyłącznie ograniczonych do informacji związanych kontem użytkownika, promocji danego serwisu Usługodawcy, wsparcia technicznego oraz zmiany związanych ze sposobem korzystania z serwisu, aplikacji oraz produktów Usługodawcy,
Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, z plików cache lub z serwera,
Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.
Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu Cookies to dane informatyczne zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Użytkowników,
tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
personalizację przekazów marketingowych,
zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
W Serwisie wykorzystywane są dane, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Serwisu. Sposób utrwalenie danych wskazanych w zdaniu poprzedzającym może ulec zmianie z uwagi na rodzaju stosowanej przeglądarki, w tym jej ustawień, a także rodzaj urządzenia końcowego używanego przez użytkownika.
Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

§ 3.
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

Za wyjątkiem przypadku, gdy Użytkownik korzysta z serwisu za pośrednictwem Facebook Connect, Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.
Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO.

§ 4.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: [email protected] lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Użytkownika.
Jeżeli Użytkownik umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

 

 

§ 5.
REJESTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Alternatywnie użytkownik może zarejestrować się i zalogować się w Serwisie poprzez rejestrację w mediach społecznościowych (takich jak np. Facebook).
Możesz rozpocząć rejestrację dla celów Serwisu zaznaczając pole “Zaloguj przez Facebook” (Facebook Connect) albo poprzez inne media społecznościowe, jeżeli przewidują taką opcję, korzystając z Twoich danych posiadanych przez te media społecznościowe. Wymaga to jednak posiadania konta użytkownika w określonych mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik korzysta z funkcji rejestracji poprzez media społecznościowe, zastosowanie znajdują również ogólne warunki korzystania oraz polityki prywatności obowiązujące w tych mediach.
Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować za pośrednictwem mediów społecznościowych, zostanie najpierw przekierowany do operatora odpowiedniej sieci i poproszony o zalogowanie się w medium społecznościowym. Dane dostępowe użytkownika są w każdym przypadku wprowadzane bezpośrednio na serwer sieci mediów społecznościowych.
Jeśli użytkownik zezwala na wykorzystanie przechowywanych w danej sieci mediów społecznościowych przez Serwis, konto użytkownika w Serwisie będzie połączone z kontem użytkownika istniejącym w tej sieci mediów społecznościowych.
Jeśli użytkownik chce zrezygnować z połączenia pomiędzy kontem użytkownika a kontem użytkownika danej sieci mediów społecznościowych, należy poinformować o tym daną sieć i dokonać niezbędnych zmian w profilu użytkownika. Wówczas nie będziemy mieli już prawa do korzystania z informacji pochodzących z profilu użytkownika w sieci mediów społecznościowych, a użytkownik będzie musiał ponownie zarejestrować się w Serwisie.

§ 6.
ZABEZPIECZENIE DANYCH

Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: [email protected]

bezuzyteczna.pl to serwis gromadzący wiedzę bezużyteczną, ciekawostki, absurdy, rekordy, imponujące fakty, niebywałe oraz nietypowe historie. Na bezuzyteczna.pl znajdziesz codzienna dawkę niepotrzebnej, ale jakże interesującej wiedzy, której nie zdobędziesz w szkole.
Wszelkie informacje w serwisie są generowane przez użytkowników serwisu i jego właściciel nie bierze za nie odpowiedzialności.Jesli uwazasz, ze dodane tresci naruszaja jakiekolwiek prawo (w tym prawa autorskie) przeslij nam informacje na ten temat.

nasze nowe forum
Nieopublikowane wyznania, jeszcze więcej emocji, dyskusje, problemy i porady. Szukasz inspiracji? Przejrzyj działy i zdecyduj, gdzie podzielisz się swoją przygodą.

najlepsze w poczekalni
0 dni temu
Kiedy byłam małą dziewczynką, moja mama spytała mnie kim chciałabym zostać w przyszłości. Bez zastanowienia... czytaj dalej
0 dni temu
Moja mama choruje na boleriozę, chorobę przenoszoną przez kleszcze, która niestety na początku była źle leczona.... czytaj dalej
0 dni temu
Krótko mówiąc, jestem czarną owcą w rodzinie. Mam dwadzieścia lat, mieszkam jeszcze z rodzicami, ale za niedługo... czytaj dalej
0 dni temu
Chcę się przyznać do tego, że od kiedy zacząłem czytać Wyznajemy, to trochę umysł zaczął mi... czytaj dalej
0 dni temu
Mam 14 lat i chodzę do 7 klasy szkoły podstawowej. To, co się dzieje w mojej szkole, to jeden wielki... czytaj dalej